FamiCord Group

Матичните клетки на Вашето дете кај нас се во најдобри раце

 

Во нашите истражувања секогаш ја унапредуваме упортебата и квалитетот на матичните клетки од папочна крв. Врз основа на нашето долгогодишно искуство станаавме признат авторитет во сите области на матични клетки од папочна крв и знаеме што е важно за идните родители и нивните лекари. Поради тоа матичните клетки на Вашето дете се во најдобри раце.

FamiCord работи во сопствена специјализирана високо-технолошка лабораторија.

Сите важни чекори - обработката и долгорочното складирање  ги извршуваат FamiCord Group и соработниците на нашата високо - технолошка лабораторија во повеќе земји во Европа, каде што се работи во согласност со GMP стандардот. Само на овој начин можеме да ги спроведеме сопствените високи барања во поглед на квалитетот, кои во голем дел и ги надминуваат највисоките медицински стандарди.

sertifikati.png

FamiCord Group го поседува врвниот стандард AABB - Американска асоцијација за банки за матични клетки кој гарантира дека Вашиот примерок ќе биде прифатен за лекување во сите болници во светот.

ISO стандардот гарантира највалитетни технолошки постапки при обработката и чувањето на матичните клетки.