Плаќање на рати

Формирајте го сами својот Bio Save пакет

Ви нудиме да одберете период на складирање од 20, 30, 40 или 50 години со можност за плаќање на 3, 12, 24 или дури 36 еднакви месечни рати.

Папочна крв

beba.1.pngЕдно дете

Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
Период на складирање 20 години 30 години 40 години 50 години
Цена за плаќање во целост 1.790 € 2.190 € 2.390 € 2.590 €
Плаќање на рати Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
36 месечни рати 56 € 69 € 75 € 81 €
24 месечни рати 81 € 99 € 108 € 117 €
12 месечни рати 154 € 189 € 206 € 223 €
3 месечни рати 597 € 730 € 797 € 864 €

beba.1.pngbeba.1.pngБлизнаци

Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
Период на складирање 20 години 30 години 40 години 50 години
Цена за плаќање во целост 2.930 € 3.540 € 3.940 € 4.280 €
Плаќање на рати Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
36 месечни рати 92 € 111 € 124 € 134 €
24 месечни рати 133 € 160 € 178 € 194 €
12 месечни рати 252 € 305 € 339 € 369 €
3 месечни рати 977 € 1.180 € 1.314 € 1.427 €

Папочна крв + ткиво

beba.1.pngЕдно дете

Bio Save Cord
Klasik
Bio Save Cord
+30
Bio Save Cord
+40
Bio Save Cord
+50
Период на складирање 20 години 30 години 40 години 50 години
Цена за плаќање во целост 2.390 € 2.890 € 3.190 € 3.590 €
Плаќање на рати Bio Save Cord
Klasik
Bio Save Cord
+30
Bio Save Cord
+40
Bio Save Cord
+50
36 месечни рати 75 € 91 € 100 € 113 €
24 месечни рати 108 € 131 € 144 € 162 €
12 месечни рати 206 € 249 € 275 € 309 €
месечни рати 797 € 964 € 1064 € 1197 €

beba.1.pngbeba.1.pngБлизнаци

Bio Save Cord
Klasik
Bio Save Cord
+30
Bio Save Cord
+40
Bio Save Cord
+50
Период на складирање 20 години 30 години 40 години 50 години
Цена за плаќање во целост 4.220 € 4.990 € 5.580 € 6.270 €
Плаќање на рати Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
36 месечни рати 132 € 156 € 175 € 196 €
24 месечни рати 191 € 226 € 253 € 284 €
12 месечни рати 363 € 430 € 480 € 540 €
месечни рати 1.407 € 1.664 € 1.860 € 2.090 €