Плаќање на рати

Формирајте го сами својот Bio Save пакет

Ви нудиме да одберете период на складирање од 20, 30 или 50 години со можност за плаќање на 3, 6 или 12 еднакви месечни рати.

Папочна крв

beba.1.pngЕдно дете

Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+50
Период на складирање 20 години 30 години 50 години
Цена за плаќање во целост 1.790 € 2.190 € 2.590 €
Плаќање на рати Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+50
12 месечни рати 150 € 183 € 216 €
месечни рати 299 € 365 € 432 €
3 месечни рати 597 € 730 € 864 €

beba.1.pngbeba.1.pngБлизнаци

Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+50
Период на складирање 20 години 30 години 50 години
Цена за плаќање во целост 2.685 € 3.285 € 3.885 €
Плаќање на рати Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+50
12 месечни рати 224 € 274 € 324 €
месечни рати 448 € 547 € 648 €
3 месечни рати 895 € 1.095 € 1.295 €

Папочна крв + ткиво

beba.1.pngЕдно дете

Bio Save Cord
Klasik
Bio Save Cord
+30
Bio Save Cord
+50
Период на складирање 20 години 30 години 50 години
Цена за плаќање во целост 2.390 € 2.890 € 3.590 €
Плаќање на рати Bio Save Cord
Klasik
Bio Save Cord
+30
Bio Save Cord
+50
12 месечни рати 199 € 241 € 299 €
месечни рати 399 € 482 € 599 €
месечни рати 797 € 964 € 1197 €

beba.1.pngbeba.1.pngБлизнаци

Bio Save Cord
Klasik
Bio Save Cord
+30
Bio Save Cord
+50
Период на складирање 20 години 30 години 50 години
Цена за плаќање во целост 4.035 € 4.335 € 5.385 €
Плаќање на рати Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+50
12 месечни рати 336 € 361 € 449 €
месечни рати 673 € 723 € 898 €
месечни рати 1.345 € 1.445 € 1.795 €