Клиентите на Bio Save имаат можност за чување на матични клетки во Германија, во согласност со највисоките германски закони во областа на медицината. BioKryo е една од партнерските банки на Famicord која како и Famicord работи по водечкиот стандард за чување матични клетки во Светот – AABB стандардот.

BioKryo е и многу повеќе од тоа, таа е една од водечките европски банки за чување ткива и органи која секоја година испраќа неколку стотици примероци во болници ширум светот.