Biorep е водечка Италијанска генетска лабораторија која преку метод на секвенционирање од идната генерација изведува пренатално тестирање кое преку комапнијата Bio Save трудниците можат да го добијат во вид на Qualified пренатален тест.