Cegat е најголемата и водечка генетска лабораторија во Европа којоа им помага на лекарите ширум светот во пронаоѓање генетски заболувања кај пациентите. Покрај тоа се занимава со најновата имунолошка терапија на малигни тумори, која преку револуционерен пристап им помага на најтешките случаи со малигни заболувања.