Cenata е водечката европска лабораторија за пренатално тестирање со досега преку 200.000 обработени примероци од трудници ширум Светот. Cenata од страна на Roche компанијата е препозната како референтна лабораторија во Европа за Harmony test. Се наоѓа во Tubingen во Германија и ги поседува највисоките европски акредитации за лабораторија како што се CLIA и CAP.