Cogap е германска генетска лабораторија која во соработка со Bio Save компанијата на граѓаните на Македонија им го нуди најновиот нутригенетски тест  кој одредува која исхрана му одговата на секој поединец врз основа на неговата генетика. Тој тест е развиен во соработка со најголемиот светски центар за истражување на влијанијата на гените на исхраната, кој се наоѓа во Келн (Германија).