Famicord е најголемата европска банка за матични клетки со преку 800.000 илјади складирани примероци која секога година испраќа преку 1000 примероци за терапија во болници ширум светот. Bio Save е горд што е во можности да ја понуди врвната европса медицина на граѓаните на Македонија.