Humatrix е германска генетска лабораторија која се занмава со иновативни генетски тестови за пронаоѓање генетски заболувања кои можат да влијаат на детето. Humatrix го има револуционерниот фармакогенетски тест Stratipharm кој одредува кој лек вам Ви одговора.

Humatrix е партнер на германските аптекарски установи и неговите тестови можат да се најдат во секоја државна аптека во Германија.