Дали сте знаеле дека...

Во случај на жена со старост помеѓу 35-40 години 44,9% од ембрионите имаат погрешен број на хромозоми (анеуплоидии на хромозомите) - без разлика на начинот на оплодување.

 Генетско тестирање пред имплантација

PGS е постапка за обезбедување на оптимална селекција на ембриони за трансфер и може значително да ја зголеми шансата за успех на постапката IVF и раѓање на здраво дете.

Хромозомска анеуплоидија (абнормален број на хромозоми) е една од главните причини за неуспех на IVF програмите. Поголемиот број ембриони со анеуплоидии не е возможно да се импланитраат во матката, а тие кое се имплантираат често завршуваат со спонтан абортус во првите три месеци од бременоста.

PGS е генетско тестирање пред имплантација кое се користи за обезбедување оптимална селекција на ембриони за трансфер, пред жената да забремени. Тоа може значително да ги зголеми шансите за успех на постапката IVF и раѓање на здраво дете.

Во случај на жена со старост помеѓу 35 и 40 години, 44,9% од ембрионите имаат погрешен број на хромозоми (анеуплоидии на хромозомите) - без разлика на начинот на оплодување.

Ова резултира со сериозни генетски дефекти на фетусот, вклучувајќи:

  • Даунов синдром
  • Клинефелтеров синдром
  • Тарнеров синдром
  • Патау синдром

Генетските абнормалности на ембрионот можат да доведат до пореметување на имплантацијата и спонтан абортус, што може значително да ја намали ефикасноста на IVF процедурите.

Ризик и животно доба на мајката

Ризикот од генетски дефекти кај детето се зголемува со староста на мајката. По 35-та година од животот, зголемувањето станува значајно.

  • PGT-A (PGS) ги подобрува резултатите од IVF
  • Резулататите од IVF програмите по PGT-A (PGS) со користење на Секвенционирање од Следната Генерација – NGS
  • PGT-M: Предимплантациско Генетсто Тестирање за Моногенски Болести

Денес можеме да тестираме ембрион за било која позната генетска моногенска болест и најчестите мутации и да го намалиме ризикот од овие појави кај Вашето дете.

Тест пред пренос на ембрионот во матката

PGT-M генетска дијагноза пред имплантација е тест кој открива генетски дефекти кои ги наследува детето од родителите. ДНК материјалот од ембрионот се анализира пред преносот во матката, односно пред жената да забремени.