Колачиња

При Вашата посета и користењето на нашиот веб сајт, На Вашиот компјутер се складираат колачиња или други технологии како пиксели (во понатамошниот текст "Колачиња"). Колачиња се мали текстуални датотеки кои Вашиот интернет пребарувач ги собира на Вашиот уред за да се сочуваат одредени податоци или сликовни податоци, како пиксели. Следниот пат кога ќе го посетите нашиот веб сајт на истиот уред, информациите сочувани во Колачињата подоцна ќе се пренесат или на нашиот веб сајт ("Колачиња на прва страна") или на друг веб сајт на кој Колачето му припаѓа ("Колачиња на трети страни"). 

Преку сочуваните и вратени податоци, одговарачката интернет страница препознава дека веќе сте пристапиле и сте ја посетиле преку интернет пребарувачот кој го употребувате на тој уред. Ние ги користиме овие информации за да можеме да го дизајнираме и прикажеме веб сајтот на оптимален начин во согласност со Вашите желби. Во таа смисла само колачето е препознаено на Вашиот уред. Освен тоа, Вашите лични податоци ќе бидат сочувани само со Ваша изрична согласност или ако тоа е нужни неопходно за користење на услугата која Ви е понудена и на која сте пристапиле. 

Овој веб сајт ги користи следните видови на Колачиња, чии опсег и функционалности се објаснети во продолжение: 

  • Строго неопходни колачиња (тип A)
  • Колачиња за функционалност и перформански (тип Б)
  • Колачиња засновани на согласност (на пр. маркетинг) (тип Ц)
  • Дополнителни информации за видовите Колачиња кои се користат на овој веб сајт се наоѓаат во понатамошниот текст. 

Строго неопходни колачиња (тип A)

Строго неопходните колачиња гарантираат функционалности без кои не можете исправно да го користите нашиот веб сајт. Овие колачиња ги употребуваме исклучиво ние и тие се Колачиња на прва страна. Тоа значи дека сите информации сочувани во овие Колачиња ќе бидат вратени на нашата интернет страница.

Овие колачиња служат, на пример, да се обезбеди дека Вие како пријавен корисник секогаш останувате пријавени при пристапување на разни страници на нашиот веб сајт  и затоа не е потребно повторно да се пријавувате со своите податоци секој пат кога пристапувате на нова страница.

Употребата на строго неопходните колачиња на нашите интернет страници е можна без ваша согласност. Од тие причини, строго неопходните колачиња не можат да се активираат ни дективираат поеднечно. Меѓутоа, можете да ги деактивирате колачињата во Вашиот интернет пребарувач во било кое време.

Правен основ: Член 11. Закон за заштита на лични податоци. 

Колачиња за фунцкионалност и перформанси (тип Б)

Колачињата за функционалност му овозможуваат на нашиот веб сајт да ги сочува веќе доставените информации (како што се регистрирано име или избор на јазик) и со тоа можат да Ви понудат подобрени и персонализирани функции врз основа на тие информации. Овие колачиња собираат и складираат само анонимни податоци за да не би можеле да го следат Вашето движење на други веб сајтови.

Колачињата за перформански собираат информации за тоа како нашата Интернет страница се употребувала за да се подобри нејзината атрактивност, содржина и функционалност. Овие колачиња ни помагаат, на пример, да утврдиме дали и кои страници на нашиот веб сајт се посетувани, односно за кои корисниците на содржината се посебно заинтересирани. Особено ги бележиме бројот на посети на веб сајтот, бројот на посетени страници на веб сајтот, време поминато на нашиот веб сајт, редослед на посетени страници, кои пребарани поими Ве довеле до нас, земја, регион и, ако е применливо, град од кој се пристапува и удел на мобилни уреди кои пристапуваат до нашите интернет страници. Исто така го бележиме движењето, кликовите и листањата со помош на компјутерско глувче за да разбереме кои подрачја од нашиот веб сајт се од посебен интерес за корисниците. Благодарение на тоа, можеме да ја прилагодиме содржината на нашиот веб сајт специфично според потребите на нашите корисници и да ја оптимизираме нашата понуда. IP адресата на Вашиот компјутер која е пренесена од технички причини автоматски станува анонимна и не дозволува да носиме заклучоци за поединечни корисници.

Правен основ: Член 11. Закон за заштита на лични податоци. 

Колачиња засновани на согласност (тип Ц)

Колачиња кои не се строго неопходно (вид A) ниту се во прашање колачиња за функционалност или пеформанси (вид Б), ќе се користат само со Ваша изричита согласност, на пример, колачиња за огласување.

Притоа, го задржуваме правото на користење на информации кои сме ги добиле преку колачиња преку анонимни анализи на однесувањето на посетителот на нашиот веб сајт за да прикажеме одредено огласување за некои од нашите производи на нашиот веб сајт. Веруваме дека Вие како корисник имате корист од тоа, затоа што прикажуваме огласување или содржина за кои сметаме дека одговараат на Вашите интереси врз основа на Вашето однесување кај пребарувачот, така што ќе видите помалку случајно одбрани огласи или друга содржина која би можела да Ви биде помалку занимлива.

Маркетинг колачињата доаѓаат од надворешни компании за огласување (колачиња од трета страна) и се користат за собирање информации за интернет страниците кои корисникот ги посетил за да се создаде целно огласување за корисникот.

Исто така можете да управувате со многу колачиња на компаниите кои се користат за огласување на мрежата преку алатки за избор на потрошувачи кои се изработени во програми за саморегулација во многу земји, како што се американскиот програм https://www.aboutads.info/choices/ или ЕУ програмот http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Во било кој момент можете да ја повлечете Вашата согласност за користење колачиња кои се засновани на согласност (вид Ц) со дејство за во иднина, така што прилагодете ги поставките за колачиња.

Правен основ: Член 11. Закон за заштита на лични подотоци. 

Управување и бришење на сите колачиња

Интернет пребарувачот можете да го подесите така што колачињата воглавно не можат да се складираат во Вашиот уред и / или секој пат ќе Ве прашува дали сте согласни колачињата да бидат овозможени. Исто така можете во било кој момент да ги избришете повторно овозможените колачиња. Можете да дознаете подетално како се' тоа функционира преку опцијата за помош на Вашиот интернет пребарувач.

Имајте на ум дека потполно деактивирање на колачињата може да доведе до функционални ограничувања на нашиот веб сајт.